Data z detekce blesků LDAR Kolín
Testovací běh detektoru blesků PCI StormTracker od americké firmy Boltek. Zpracování dat je zajištěno softwarem Lightning2000(L2K) od firmy Aninoquisi. Data nejsou aktualizována 24hodin denně ale pouze při bouřkových situacích a to v intervalu po 1 minutě, ve stejném intervalu dochází k automatické obnově této stránky. Zobrazení výbojů je následující: symbol "+" značí blesk CG+, symbol "-" blesk CG-, trojůhelníček je IC blesk. Pokud je špička trojuhélníčku vzhůru, jde o kladný IC blesk, jež jsou běžnější, pokud opačně jde o záporný IC blesk. Pokud je symbul "+" nebo "-" zobrazen uvnitř kroužku, jde o tzv. CID výboj, což je zvláštní druh blesků jež jsou velmi malé, krátkodobé ale vyzařují obrovské množství krátkovlného záření a podle nových poznatků zřejmě i silné dávky RTG a gamma záření.
Pokud jsou výboje indikovány barevně(zelený plný kruh s "+", bílý plný s "-", modrý trojůhelník nebo růžový obdélník), jde o výboje za posledních 5 sekund před uploadem snímku na server. Ostatní data jsou zobrazeny žlutě(stáří 5 sekund až 1 minuta) až tmavě červenooranžově(stáří 10 až 20 minut).

Určení druhu blesku je u softwaru L2K nejpřesnější mezi amatérskými systémy. I přes přesnost téměř srovnatelnou s profesionální detekcí, není určení druhu výboje, stejně jako u profesionálních detekčních sítí 100%. Efektivita detekce CG blesků je kolem 85-90%, u IC výbojů je pak značně nižší a to kolem 20%. Přenost rozpoznání CG a IC výboje by měla při správné instalaci detektoru být až 90%. Stejně jako u profesionálních detekčních sítí se nelze vyhnout občasnému zaměňování slabšího CG+ za IC+(popř. opačně), stejně tak je to i výbojů záporné polarity. Výhodou softwaru L2K oproti jiným je schopnost podrobně analyzovat charakter jednotlivých výbojů a tak skládat výboje do blesků tak jak je vidíme okem. Velkou část blesků totiž tvoří více výbojů v rychlém sledu po sobě, ostatní programy každý takový dílčí výboj zobrazí jako samostatný blesk, což neodpovídá realitě.

Upozornění: Instalace antény detektoru je prozatím velmi improvizovaná na nepříliš vhodném místě, proto dochází často k velkým nepřesnostem v ohdadu vzdálenosti bouřky a též k "zrcadlení" bouřek, tj. některé výboje jsou zobrazeny o 180° mimo. Data nelze použít jako podnět k výstrahám, nebo opatřením k ochraně života a majetku, mají pouze informativní charakter a v současnosti je systém v testování!!!
Data za posledních 20min zobrazená do mapy (číslo v rámečku nahoře vlevo je počet blesků za poslední minutu).
Počet blesků v minutě zobrazený v grafu za poslední 3 hodiny.

Související odkazy:

Detektory blesků Boltek: www.boltek.com
Software L2K k detekci blesků: www.aninoquisi.com
případně lze použít též jednodušší NexStorm: www.astrogenic.com
Data: SKYWARN CzechoSlovakia 2009, David Rýva